AVÍS LEGAL

OBJECTE: El present Avís Legal regula l’accés, ús i navegació del lloc web WWW.UP2YOU.ES (d’ara endavant, LA WEB), del qual és titular UP2YOU CREATIUS DEL MÀRQUETING, S.L. (d’ara endavant, EL TITULAR DE LA WEB) amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

Expressament UP2YOU CREATIUS DEL MÀRQUETING, S.L. us sol·licita que llegiu atentament les condicions d’ús abans de fer ús d’aquest lloc web i que a més ho feu cada cop que aneu a fer ús del lloc web, ja que les mateixes podrien ser modificades.

L’última versió d’aquestes Condicions podrà ser consultada per l’usuari sempre que així ho desitgi. En cas que l’usuari no acceptés les presents Condicions haurà d’abstenir-se d’accedir a aquest lloc web.

L’accés, ús i navegació pel lloc web d’EL TITULAR DE LA WEB atorga la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’USUARI declara estar informat sobre els termes i condicions d’ús, els quals s’han posat a la seva entera disposició. Al seu torn, accepta la Política de Privacitat [ENLLAÇ_POLÍTICA_DE_PRIVACITAT] i la Política de Cookies [POLÍTICA_DE_COOKIES] i es compromet a donar compliment de les disposicions legals que fossin d’aplicació.

DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB: Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Nom o Denominació Social: UP2YOU CREATIUS DEL MÀRQUETING, S.L. NIF: B25813171 Residència o domicili social: AVDA. MIQUEL BATLLORI, 81-83 BAIXOS – 25001 LLEIDA Correu electrònic: JORDIBERNAT@UP2YOU.ES / OSCARPEREZ@UP2YOU.ES Telèfon: 973220612 Dades Registrales: Aquesta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de _____________, Tom _____________, full _____________, fulla _____________, Secció _____________,

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB: El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL TITULAR DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts en la seva web a la prèvia complimentació del corresponent formulari.

L’USUARI garanteix l’autenticitat, veracitat i actualitat de tots aquells dades que comuniqui a EL TITULAR DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li sol·licitin dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’USUARI respondrà davant EL TITULAR DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència del incompliment d’aquesta obligació.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’EL TITULAR DE LA WEB i a no emprar-los per, entre altres:

Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’EL TITULAR DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR DE LA WEB presta els seus serveis. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’EL TITULAR DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure informació. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’EL TITULAR DE LA WEB o de tercers. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que medi la seva prèvia sol·licitud o consentiment. En qualsevol cas, EL TITULAR DE LA WEB no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d’aplicació. A més, EL TITULAR DE LA WEB no pot garantir la veracitat, vigència i fiabilitat del contingut que tercers publiquin, és per això, que sol·licita als seus USUARIS que abans de publicar qualsevol tipus de contingut l’avaluïn i el revisin de forma minuciosa.

Així mateix, l’USUARI reconeix i accepta que en qualsevol moment UP2YOU CREATIUS DEL MÀRQUETING, S.L. podrà interrompre o desactivar qualsevol dels continguts del portal web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL TITULAR DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vici i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris. El incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, EL TITULAR DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. Així mateix, EL TITULAR DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament per EL TITULAR DE LA WEB. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL TITULAR DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni sugereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL TITULAR DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

EL TITULAR DE LA WEB no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, EL TITULAR DE LA WEB farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. EL TITULAR DE LA WEB no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al TITULAR DE LA WEB. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per EL TITULAR DE LA WEB però fabricats o facilitats per un tercer. EL TITULAR DE LA WEB podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos que la llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del TITULAR DE LA WEB.

En tot cas, EL TITULAR DE LA WEB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altre.

HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS: Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a EL TITULAR DE LA WEB. EL TITULAR DE LA WEB es reserva la facultat de prohibir i inutilitzar aquests hiperenllaços.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL TITULAR DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de EL TITULAR DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

EL TITULAR DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

EL TITULAR DE LA WEB podrà posar a disposició de l’USUARI continguts mitjançant enllaços d’accés a altres llocs web gestionats per tercers, sense que això suposi l’existència de relacions entre EL TITULAR DE LA WEB i el propietari del lloc web. No obstant això, EL TITULAR DE LA WEB no pot controlar ni supervisar els continguts inclosos en els mateixos, per tant, serà responsabilitat de l’USUARI la seva navegació en aquests llocs enllaçats. EL TITULAR DE LA WEB únicament serà responsable d’aquest contingut en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·legalitat, sense que actuï de forma diligente desactivant-lo.

Si considera que algun dels llocs enllaçats vulnera els drets de tercers, EL TITULAR DE LA WEB li sol·licita de forma expressa que ho comuniqui en la major celeritat possible per les vies de comunicació indicades: Direcció: AVDA. MIQUEL BATLLORI, 81-83 BAIXOS – 25001 LLEIDA, Mail: JORDIBERNAT@UP2YOU.ES / OSCARPEREZ@UP2YOU.ES i telèfon 973220612

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a EL TITULAR DE LA WEB, o de tercers que ens han autoritzat prèviament el seu ús. En cap cas, s’entendran cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de EL TITULAR DE LA WEB o de tercers, comptant EL TITULAR DE LA WEB amb les corresponents llicències d’explotació, sense que tampoc pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’USUARI cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queda absolutament prohibit.

Vostè com a USUARI reconeix i consenteix que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen a EL TITULAR DE LA WEB en tot moment o a qui li van concedir llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què li ho autoritzem expressament nosaltres o qui ens va concedir llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacte.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR DE LA WEB, llevat quan estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i de forma escrita per la persona titular dels esmentats drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’USUARI en cap moment adquireix cap dels drets d’ús dels continguts del lloc web pel mer fet de navegar per la present pàgina web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

ENLLAÇOS, VIRUS I ALTRES QÜESTIONS INFORMÀTIQUES

Vostè no ha de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

El incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament de estar autoritzat a usar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa redirigeixi.

En el caso de que nuestra página web contenga links a otras páginas web y materiales de terceros, dichos links se facilitan únicamente a efectos informativos, sin que nosotros tengamos control alguno sobre el contenido de dichas páginas web o materiales. Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida derivados de su uso.

En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament amb finalitats informatives, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem responsabilitat alguna per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

ALTRES CONDICIONS

Nul·litat parcial

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un contracte fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

Acord

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convenida entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entablades pels dos abans d’aquest, llevat d’allò que figura expressament mencionat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció davant qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data d’un contracte (llevat que s’hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció de què disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el disposat en les presents Condicions.

Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guarde relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

Suggeriments i reclamacions

Les seves queixes i reclamacions davant el nostre servei d’atenció al client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legalment establert.

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-nos les seves queixes a través de l’adreça de correu electrònic MAIL_EMPRESA amb la finalitat de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a EL TITULAR DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbi al lloc web de EL TITULAR DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals d’Espanya.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions entre l’USUARI i EL TITULAR DE LA WEB es consideraran efectives, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

Protecció de Dades de caràcter personal:

L’USUARI podrà trobar tota la informació relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal a l’apartat POLÍTICA DE PRIVACITAT d’aquesta pàgina web.

Modificació de les condicions d’ús:

EL TITULAR DE LA WEB podria modificar els termes i condicions d’ús del present portal web. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu.

Els termes i condicions d’ús del present lloc web sempre estaran actualitzats i publicats en aquesta pàgina web, podent l’usuari accedir i llegir-los en qualsevol moment. Si Vostè no està d’acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

Informació addicional:

En cas que precis algun tipus d’informació addicional, no dubti en contactar amb EL TITULAR DE LA WEB a través dels canals de contacte establerts per a això a través i vies de comunicació indicades: Direcció: AVDA. MIQUEL BATLLORI, 81-83 BAIXOS – 25001 LLEIDA, Correu: JORDIBERNAT@UP2YOU.ES / OSCARPEREZ@UP2YOU.ES i telèfon 973220612